Joseph Sverker

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare.
08-564 357 10
joseph.sverker@ehs.se

Jag arbetar på EHS som lärare i Systematisk teologi samt Kyrkohistoria sedan 2017. Samma höst disputerade jag även vid Uppsala universitet på en avhandling inom systematisk teologi. Jag hade tidigare arbetat som ämneslärare på gymnasienivå och undervisade även på grundutbildningen vid Teologiska institutionen på Uppsala. Undervisningen är även en stor del av mitt jobb på EHS från grundkurs i kyrkohistoria till kristologi och reformationsteologi.

Mina forskningsintressen är breda, men mitt avhandlingsprojekt såväl som ett nyligt påbörjat projekt handlar om teologins möjlighet att kritiskt och konstruktivt bidra i frågor om människosyn. I min avhandling, som publiceras av ibidem/Columbia University Press 2020, undersökte jag fråga om arv och miljö genom att närmare studera tänkarna Judith Butler och Steven Pinker. Teologen Colin Gunton bistod med ett teologiskt raster genom vilket frågan kunde belysas på ett nytt sätt. I avhandlingen handlade det om frågan om människosyn inom skolan och i nästa projekt, tillsammans med Linde Lindkvist och Maria Bexelius, behandlas frågan om människosynen i och bakom mänskliga rättigheter.

De senaste åren har jag tillsammans med nära kollegor och vänner startat Hönö Connects, vilket är ett internationellt nätverk med akademiker, aktivister, politiker och journalister som analyserar och ger respons mot den ökade högerextremismen och högerpopulismen i Europa. Vi är speciellt intresserade av kyrkans och teologins funktion och uppgift i detta.

Teologins roll och möjligheter att förstå och kanske även förändra samhället och det politiska är alltså återkommande. Tänkare och traditioner som inspirerar är inte minst Judith Butler, Hannah Arendt, Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth och en viss teologisk personalism.

Jag skriver även en systematisk teologi för barn (9-12 år) utifrån barnens egna frågor om Gud, Jesus, Bibeln, tro, kyrkan, livet, kunskap, vetenskap, apor och dinosaurier. Detta har visat sig vara en mycket stor och givande utmaning.