Monica Helles

Monica Helles

Monica Helles

Studievägledare mänskliga rättigheter. Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
monica.helles@ehs.se
08-564 357 04


Huvudsakligen arbetar jag med studievägledning, rekrytering och utbildningsplanering inom programmet Mänskliga rättigheter.

Att vara samordnare av särskilt pedagogiskt stöd är också en del av mitt uppdrag. Den som har en funktionsnedsättning får möjlighet till särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier. I samråd med studenten kommer vi fram till det stöd som lämpar sig bäst i studiesituationen