Miriam Hjälm

Miriam Hjälm

Miriam Hjälm

Fil. dr, lektor
miriam.hjalm@ehs.se

Publikationer
https://ths.academia.edu/MiriamHjälm

Efter en magisterexamen i orientalisk i Uppsala och ett påbyggnadsår i Jerusalem, påbörjade jag en avhandling som kombinerade mina två stora intresseområden: Mellanöstern i all sin sociala, religiösa och politiska komplexitet, och Bibeln, eller snarare hur man läser den och därtill förstår dess mening. Avhandlingen, som i slutänden främst blev en studie över manuskript och översättningsteknik, lades fram 2015 i Uppsala med titeln Christian Arabic Versions of Daniel. Därefter fortsatte jag arbetet med att lokalisera, systematisera och försöka förstå den enorma mängd bibelöversättningar som gjordes av kristna i Mellanöstern strax efter islams uppkomst, nu inom ramen för ett tysk-israeliskt projekt i München (https://biblia-arabica.com/).

I mitt nuvarande forskningsprojekt (VR) undersöker jag hur Bibeln förstås och används i tidiga arabiska texter, inklusive hur bibelkanon utvecklades och verkar ha fungerat i praktiken, och hur judar, kristna och muslimer visserligen polemiserade mot varandra i kampen om det bibliska arvet men samtidigt utbytte både approacher och konkreta tolkningar med varandra.  

På EHS undervisar jag för närvarande hebreiska inom ramen för bibelvetenskap och de apostoliska skrifterna inom ramen för östkyrkliga studier.