Michael Hjälm

Michael Hjälm

Michael Hjälm

Biträdande rektor avdelningen för Östkyrkliga studier
Teol.dr, högskolelektor

Campus Södertälje
08-550 980 66
michael.hjalm@ehs.se

CV/Publikationsförteckning