Linde Lindkvist

Linde Lindkvist

Linde Lindkvist

Fil.dr, högskolelektor
linde.lindkvist@ehs.se
08-564 357 21

Linde Lindkvist är fil. dr. och lektor i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm. I sin forskning intresserar han sig främst för frågor som rör de mänskliga rättigheternas historia, barns rättigheter och religionsfrihet. Hans avhandling från Lunds universitet handlar om tillkomsten av religionsfrihetsartikeln i FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 har bland annat belönats med Oscar II:s pris för bästa humanistiska avhandling vid Lunds universitet. En reviderad version av avhandlingen publicerades av Cambridge University Press, 2017. I sitt pågående postdok-projekt studerar Lindkvist tillkomsten av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989.

Länk till personlig hemsida (www.lindelindkvist.com)

 

Linde Lindkvist is PhD and Senior Lecturer in human rights studies at the University College Stockholm. He specializes in questions of human rights history, the right to religious freedom and children’s rights. He is the author of Religious Freedom and the Universal Declaration of Human Rights (Cambridge University Press, 2017), which evolved out of his 2014 PhD thesis from Lund University. His ongoing postdoctoral project concerns the origins of the UN Convention on the Rights of the Child.

Link to personal webpage (www.lindelindkvist.com)