Låneregler

Låneregler

Får jag låna?
För att få låna från Enskilda högskolan Stockholms bibliotek krävs ett lånekort, som du får mot uppvisande av legitimation. Bibliotekets bestånd är främst tänkt för högskolans studenter och personal. Övriga är också välkomna att nyttja biblioteket om de ger ett bidrag till Enskilda högskolan Stockholms Stipendiefond. Kurslitteraturen får dock endast lånas av EHS-studenter. Kommentarer, biblar och tidskrifter är inte till utlån.

Låneregler
Du lånar och återlämnar själv i bibliotekets självbetjäningsdator. Du kan se lånetiderna genom att logga in på ditt låntagarkonto i EHS bibliotekskatalog och låna om böckerna om det inte är kö på dem. Max två omlån per bok/media är tillåtna.

Det går bara att reservera böcker som är utlånade. Observera att kurslitteratur inte kan reserveras eller lånas om.

Alla böcker som lämnar bibliotekslokalen måste registreras i självbetjäningsdatorn, även de som används för studier i grupprum.

Kurslitteratur
Det finns alltid ett referensexemplar av kurslitteraturen som endast är för läsning i biblioteket. Finns fler exemplar kan de lånas för sju dagar (7-dagarslån). Finns fler än tre ex. av en kursbok kan dessa lånas för den normala lånetiden om 30 dagar. 

Fjärrlån
Det är bara uppsatsskrivande studenter och personal vid EHS som kan beställa fjärrlån och artiklar. Övriga kan vända sig till sitt närmaste kommunbibliotek. 

Kontrollera innan du beställer att boken eller tidskriften inte finns vid EHS-bibliotek. Om boken du söker finns på ett bibliotek i Stockholm fjärrlånar vi inte boken (andra regler gäller för EHS-personal). 

Lån från bibliotek i Sverige/Norden tar oftast 1-2 veckor. Om den beställda boken är utlånad kan det ta längre tid. Det är gratis att fjärrlåna böcker. Artikelkopior levereras oftast inom en vecka mot en viss kostnad, se aktuell prislista. Det utlånande bibliotekets regler gäller vid fjärrlån och därför kan lånetiden variera.

Förseningsavgifter OBS: Under pandemin utgår inga förseningsavgifter.

Kurslitteratur 7-dagarslån50 kr/bok/påbörjat dygn
Kurslitteratur 1-dagarslån100 kr/bok/påbörjat dygn
Övrig litteratur5 kr/bok/påbörjat dygn

Om förseningsavgiften överskrider 100 kr blir låntagaren spärrad från samtliga bibliotekstransaktioner såsom lån, omlån, fjärrlån m.m. 

Betalning av förseningsavgifter hänvisas till informationsdisken måndag-fredag kl.10.30-15.00.  Endast kortbetalning och Swish.

 

Avgift för skadat eller förekommet material
Litteratur och media tillhörande Enskilda Högskolan Stockholms bibliotek samt fjärrlånErsätts av låntagaren med nytt exemplar om möjligt. I annat fall blir avgiften 500 kr (inkl. adm.avg.) eller materialets egentliga pris då värdet överstiger 500 kr. Ev. förseningsavgift tillkommer.


Fjärrlån - beställningar från andra bibliotek inom Sverige

Fjärrlån av böckerGratis (Endast möjligt för uppsatsskrivande studenter, doktorander och EHS-personal).
Beställning av artiklar80kr/st


Övrigt 

Utskrifter

 

 

 

A4 Svart/vit: 2 kr per utskriftssida

A4 Färg: 4 kr per utskriftssidaBorttappat lånekort20 kr