Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5IN106 Teologi- och kyrkohistoria. Distanskurs, 10.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-apr (v04-v17)
5IN235 Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5ST431 Teologier i svensk psalm, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jun (v35-v23)
TEPAS Teologiskt program, inriktning pastor, 240.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEPR2 Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan, 255.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5IN581 Text and Context in Eastern Christian Studies, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN226 Text, kontext och livstolkning, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN223 Text, kontext och tolkning, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN206 Text, kontext och tolkning. Distanskurs, 15.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN486 The Church as Polis, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN488 The Church in Theory and Practice, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN489 The Early Church, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN171 The Early Church, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5OT323 The Gospel and the Letters of Paul, Eastern Christian Non-linguistic Version, 10.0 Credits Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5OT324 The Gospels and the Letters of Paul, Eastern Christian Linguistic Version, 10.0 Credits Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5IN132 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN432 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR175 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN487 The Scriptures and Eastern Christianity, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5RH211 The World Religions, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, aug-nov (v35-v44)
5ST427 Theology and a will for change, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ST527 Theology and a will for change, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN449 Theory and Method in Eastern Christian Studies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB327 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-apr (v04-v16)
5PB427 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-apr (v04-v16)
5PB311 Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB373 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, apr-jun (v17-v23)
5PB473 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, apr-jun (v17-v23)
5PB381 Tillämpad religionspsykologi och religionspedagogik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR252 Uppsatsarbete, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN411 Vetenskaplig teori och metod, 3.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)