Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
5ST112 Missionsvetenskap, 5.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST102 Missionsvetenskap. Distanskurs, 5.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, apr-jun (v17-v23)
5ST426 Modern svensk teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ST526 Modern svensk teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR285 Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR443 Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-feb (v04-v08)
5MR177 Mänskliga rättigheter och demokrati, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR372 Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST523 Nutida teologisk etik, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5ST423 Nutida teologisk etik, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN118 När krisen kom: teologisk visdom och mänskliga rättigheter i pandemier och ekokatastrofer, 15.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jun-aug (v24-v33)
5IN462 Omvärldsanalys, 7.5 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5OT347 Part 1 Methodology and Literature Course – Eastern Christian Studies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-okt (v35-v40)
5OT348 Part 2 Methodology and Literature Course – Eastern Christian Studies, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
TEOPA Pastoral program, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5IN461 Pastoralt ledarskap med ledarskapsetik, 7.5 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN485 Patristics: Sources and Methods, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR392 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5MR394 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN161 Psalmbokens teologier och bruk, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN137 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR287 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN322 Religion i medier och populärkultur, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR562 Religions- och övertygelsefrihet i en global värld, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, maj-jun (v19-v23)
5MR281 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN138 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
TEOPD Religious Educator/Malphono/Marigeta, Eastern Christian Studies,, 300.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5ST319 Robots and Humans. Theology for a Post-Human World, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5ST419 Robots and Humans. Theology for a Post-Human World, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5OT321 Sacred Texts of Eastern Christianity, 5.0 Credits Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5PB313 Själavård med barn och ungdomar, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN436 Svenska kyrkans tro och liv, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN336 Svenska kyrkans tro och liv, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5KH510 Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH510 Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH510 Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5KH510 Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)