Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EG333 Gamla testamentets gudsbild, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG334 Gamla testamentets gudsbild, språklig Gt textkurs, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG331 Gamla testamentets teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5EG431 Gamla testamentets teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5KH323 Helgelse, helande, andedop, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN174 Historical Theology with Church History, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5OT112 History of Eastern Christianity: Mission and Development, 5.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5OT413 History of Eastern Christianity: The Church after the Soviet Union and the Arab Spring, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5OT213 History of Eastern Christianity: The Church after the Soviet Union and the Arab Spring, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN172 History of Religions: The World Religions, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR102 Human Rights and Foundations of International Law, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, aug-nov (v35-v44)
5MR371 Internationell humanitär rätt, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN382 Introduction to Eastern Christian Ecclesiology, 7.5 Credits Vt 2019/2020 IT-distans, jan-mar (v04-v13)
5IN383 Introduction to Eastern Liturgical Studies, 7.5 Credits Vt 2019/2020 IT-distans, mar-jun (v14-v23)
5IN381 Introduction to Patristic Studies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)
5RH341 Judendom och islam, 7.5 hp Vt 2019/2020 Inställd
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5MR288 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR561 Konflikter mellan rättigheter, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-maj (v14-v18)
5ST312 Kristologi, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST517 Kropp, kön, makt, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST317 Kropp, kön, makt, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST417 Kropp, kön, makt, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR290 Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB337 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB437 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB436 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB336 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN119 Kyrka och teologi i pandemiernas tid, 7.5 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jun-aug (v24-v33)
5ST316 Kärlekens teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
TEM1L Ledare för kyrka i förändring, magisterprogram i teologi, 60.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-maj (v35-v22)
TEM2L Ledare för kyrka i förändring, masterprogram i teologi, 120.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jun (v35-v23)
5IN484 Liturgics and Liturgical Theology, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1E Magisterprogram, bibelvetenskap, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1K Magisterprogram, kyrkohistoria, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1P Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5KH426 Martin Luther och reformationstiden, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH326 Martin Luther och reformationstiden, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEM2O Master's Program in Eastern Christian Studies, 120.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2K Masterprogram, kyrkohistoria, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2P Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
5OT349 Methodology and Literature Course – Eastern Christian Studies, 15.0 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR449 Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, feb-mar (v09-v13)
5MR348 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)