Utbildningskod Utbildning Termin och läsår Studietidsort descending
5ST319 Robots and Humans. Theology for a Post-Human World, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5ET432 Apocrypha and Apocalypse, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5RH341 Judendom och islam, 7.5 hp Vt 2019/2020 Inställd
5ET332 Apocrypha and Apocalypse, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5ST419 Robots and Humans. Theology for a Post-Human World, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5ET322 Arkeologi och Bibelns historia, 7.5 hp Vt 2019/2020 Blandade tider, jan-jun (v04-v23)
5ET422 Arkeologi och Bibelns historia, 7.5 hp Vt 2019/2020 Blandade tider, jan-jun (v04-v23)
5PB473 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, apr-jun (v17-v23)
5PB373 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, apr-jun (v17-v23)
5PB121 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN235 Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5KH327 Equmeniakyrkans historia och identitet, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN561 Examensarbete, uppsats (master), 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN161 Psalmbokens teologier och bruk, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN114 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB381 Tillämpad religionspsykologi och religionspedagogik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR394 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB311 Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN336 Svenska kyrkans tro och liv, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB333 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN436 Svenska kyrkans tro och liv, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5KH427 Equmeniakyrkans historia och identitet, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEOPA Pastoral program, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1K Magisterprogram, kyrkohistoria, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1E Magisterprogram, bibelvetenskap, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2O Master's Program in Eastern Christian Studies, 120.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEOPD Religious Educator/Malphono/Marigeta, Eastern Christian Studies,, 300.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEPR2 Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan, 255.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1P Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEPAS Teologiskt program, inriktning pastor, 240.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2P Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2K Masterprogram, kyrkohistoria, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
5KH510 Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG333 Gamla testamentets gudsbild, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN171 The Early Church, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN336 Att predika Nya testamentet, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR285 Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN449 Theory and Method in Eastern Christian Studies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN411 Vetenskaplig teori och metod, 3.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)