Utbildningskodsort descending Utbildning Termin och läsår Studietid
5EG213 Bibelhebreiska, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG305 Berättare, profeter och poeter. Distanskurs, 15.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5EG325 Berättare, profeter och poeter, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EG331 Gamla testamentets teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5EG333 Gamla testamentets gudsbild, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG334 Gamla testamentets gudsbild, språklig Gt textkurs, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5EG431 Gamla testamentets teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN323 Evangelierna och breven, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EN324 Evangelierna och breven, språklig kurs, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EN331 Den historiske Jesus, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN336 Att predika Nya testamentet, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN431 Den historiske Jesus, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN436 Att predika Nya testamentet, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ET322 Arkeologi och Bibelns historia, 7.5 hp Vt 2019/2020 Blandade tider, jan-jun (v04-v23)
5ET332 Apocrypha and Apocalypse, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5ET411 Vetenskaplig teori och metod, Bibelvetenskap, 4.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5ET422 Arkeologi och Bibelns historia, 7.5 hp Vt 2019/2020 Blandade tider, jan-jun (v04-v23)
5ET432 Apocrypha and Apocalypse, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN104 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN106 Teologi- och kyrkohistoria. Distanskurs, 10.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-apr (v04-v17)
5IN114 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5IN118 När krisen kom: teologisk visdom och mänskliga rättigheter i pandemier och ekokatastrofer, 15.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jun-aug (v24-v33)
5IN119 Kyrka och teologi i pandemiernas tid, 7.5 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jun-aug (v24-v33)
5IN132 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN137 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN138 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN161 Psalmbokens teologier och bruk, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN171 The Early Church, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN172 History of Religions: The World Religions, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN173 Biblical Studies, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN174 Historical Theology with Church History, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN204 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN206 Text, kontext och tolkning. Distanskurs, 15.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)