Utbildningskod Utbildning Termin och läsårsort descending Studietid
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5IN461 Pastoralt ledarskap med ledarskapsetik, 7.5 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5ST112 Missionsvetenskap, 5.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EG333 Gamla testamentets gudsbild, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEOPA Pastoral program, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN204 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN235 Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5IN384 Eastern Christian Liturgies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEM1L Ledare för kyrka i förändring, magisterprogram i teologi, 60.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-maj (v35-v22)
5KH327 Equmeniakyrkans historia och identitet, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST411 Vetenskaplig teori och metod, systematisk teologi, 4.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
5PB333 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jun (v35-v23)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG334 Gamla testamentets gudsbild, språklig Gt textkurs, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR286 Asyl- och flyktingrätt, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST517 Kropp, kön, makt, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EG213 Bibelhebreiska, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5MR177 Mänskliga rättigheter och demokrati, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
MRMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5IN374 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)
5PB311 Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEM2L Ledare för kyrka i förändring, masterprogram i teologi, 120.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jun (v35-v23)
5KH427 Equmeniakyrkans historia och identitet, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5RH211 The World Religions, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, aug-nov (v35-v44)
5IN449 Theory and Method in Eastern Christian Studies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM2K Masterprogram, kyrkohistoria, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
5KH323 Helgelse, helande, andedop, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEPAS Teologiskt program, inriktning pastor, 240.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5IN161 Psalmbokens teologier och bruk, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN242 Änglar och demoner. Teologi i filmens värld, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5OT347 Part 1 Methodology and Literature Course – Eastern Christian Studies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-okt (v35-v40)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN114 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN373 Eastern Christian Theology – Coptic Orthodox, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)
5PB381 Tillämpad religionspsykologi och religionspedagogik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEM1E Magisterprogram, bibelvetenskap, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5OT112 History of Eastern Christianity: Mission and Development, 5.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH510 Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)