Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
5ET332 Apocrypha and Apocalypse, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5ET432 Apocrypha and Apocalypse, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5ET322 Arkeologi och Bibelns historia, 7.5 hp Vt 2019/2020 Blandade tider, jan-jun (v04-v23)
5ET422 Arkeologi och Bibelns historia, 7.5 hp Vt 2019/2020 Blandade tider, jan-jun (v04-v23)
5MR286 Asyl- och flyktingrätt, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN336 Att predika Nya testamentet, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN436 Att predika Nya testamentet, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN214 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN204 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5MR284 Barnets rättigheter, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5EG325 Berättare, profeter och poeter, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EG305 Berättare, profeter och poeter. Distanskurs, 15.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5EG213 Bibelhebreiska, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN114 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN104 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN173 Biblical Studies, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5KH325 Body and Gender in Church History, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5KH425 Body and Gender in Church History, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ST422 De stora religionsfilosoferna, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN331 Den historiske Jesus, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN431 Den historiske Jesus, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN384 Eastern Christian Liturgies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN374 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)
5IN373 Eastern Christian Theology – Coptic Orthodox, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)
5IN372 Eastern Christian Theology – Syriac Orthodox, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)
5IN371 Eastern Christian Theology – Tewahedo Orthodox, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)
5IN385 Ecclesiology and Canon Law in Eastern Christianity, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5KH327 Equmeniakyrkans historia och identitet, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5KH427 Equmeniakyrkans historia och identitet, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EN323 Evangelierna och breven, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EN324 Evangelierna och breven, språklig kurs, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN301 Evangelisation – missionell teologi och praxis i olika kontexter, 7.5 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR451 Examensarbete för magisterexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR553 Examensarbete för masterexamen, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN352 Examensarbete, projekt (kandidat), 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN561 Examensarbete, uppsats (master), 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB121 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB333 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR289 Fred, konflikt och religion, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5RH215 Fred, konflikt och religion, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)