Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
5ET332 Apocrypha and Apocalypse, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5ET432 Apocrypha and Apocalypse, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Inställd
5ET322 Arkeologi och Bibelns historia, 7.5 hp Vt 2019/2020 Blandade tider, jan-jun (v04-v23)
5ET422 Arkeologi och Bibelns historia, 7.5 hp Vt 2019/2020 Blandade tider, jan-jun (v04-v23)
5IN214 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5MR284 Barnets rättigheter, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5EG325 Berättare, profeter och poeter, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EG305 Berättare, profeter och poeter. Distanskurs, 15.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5IN173 Biblical Studies, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5KH325 Body and Gender in Church History, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5KH425 Body and Gender in Church History, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EN323 Evangelierna och breven, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EN324 Evangelierna och breven, språklig kurs, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN301 Evangelisation – missionell teologi och praxis i olika kontexter, 7.5 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5MR451 Examensarbete för magisterexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR553 Examensarbete för masterexamen, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN352 Examensarbete, projekt (kandidat), 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5RH215 Fred, konflikt och religion, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR289 Fred, konflikt och religion, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5EG331 Gamla testamentets teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5EG431 Gamla testamentets teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5OT213 History of Eastern Christianity: The Church after the Soviet Union and the Arab Spring, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5OT413 History of Eastern Christianity: The Church after the Soviet Union and the Arab Spring, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN172 History of Religions: The World Religions, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR371 Internationell humanitär rätt, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5IN382 Introduction to Eastern Christian Ecclesiology, 7.5 Credits Vt 2019/2020 IT-distans, jan-mar (v04-v13)
5IN383 Introduction to Eastern Liturgical Studies, 7.5 Credits Vt 2019/2020 IT-distans, mar-jun (v14-v23)
5RH341 Judendom och islam, 7.5 hp Vt 2019/2020 Inställd
5MR561 Konflikter mellan rättigheter, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-maj (v14-v18)
5MR290 Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB337 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB437 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB336 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB436 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN119 Kyrka och teologi i pandemiernas tid, 7.5 hp Vt 2019/2020 IT-distans, jun-aug (v24-v33)
5ST316 Kärlekens teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5OT349 Methodology and Literature Course – Eastern Christian Studies, 15.0 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR449 Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, feb-mar (v09-v13)
5ST102 Missionsvetenskap. Distanskurs, 5.0 hp Vt 2019/2020 IT-distans, apr-jun (v17-v23)
5ST426 Modern svensk teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ST526 Modern svensk teologi, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR443 Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-feb (v04-v08)
5MR372 Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5ST523 Nutida teologisk etik, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)