Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
5MR177 Mänskliga rättigheter och demokrati, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR565 Mänskliga rättigheter, internationella relationer och social konflikt, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR372 Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ET213 Ondskans symbolik, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEOPA Pastoral program, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5RH215 Peace, Conflict and Religion, 7.5 Credits Vt 2018/2019 IT-distans, jan-mar (v04-v13)
5MR394 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR392 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5MR287 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN137 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN234 Religion, kultur och samhälle, 15.0 hp Vt 2018/2019 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5MR562 Religions- och övertygelsefrihet i en global värld, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, maj-jun (v19-v23)
5IN138 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR281 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
TEOPD Religious Educator/Malphono/Marigeta, Eastern Christian Studies,, 300.0 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB312 Själavård och psykisk ohälsa, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ST363 Svenska kyrkans internationella arbete, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5ST363 Svenska kyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN336 Svenska kyrkans tro och liv, 15.0 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN436 Svenska kyrkans tro och liv, 15.0 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5ST513 Teologi i en postsekulär tidsålder, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5IN106 Teologi- och kyrkohistoria. Distanskurs, 10.0 hp Vt 2018/2019 IT-distans, jan-apr (v04-v17)
5IN235 Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-nov (v35-v44)
TEPAS Teologiskt program, inriktning pastor, 240.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEPR2 Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan, 255.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5IN581 Text and Context in Eastern Christian Studies, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN226 Text, Context and Interpretation of life, 15.0 Credits Vt 2018/2019 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5IN223 Text, kontext och tolkning, 15.0 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN206 Text, kontext och tolkning. Distanskurs, 15.0 hp Vt 2018/2019 IT-distans, jan-jun (v04-v23)