Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
5MR289 Fred, konflikt och religion, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN308 Gudstjänstens kroppslighet, 7.5 hp Vt 2018/2019 Inställd
5IN306 Gudstjänstens texter och traditioner, 7.5 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5UU312 Helgelsens klassiker, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jun-jun (v25-v25)
5OT112 History of Eastern Christianity: Mission and Development, 5.0 Credits Ht 2018/2019 IT-distans, nov-jan (v48-v03)
5OT213 History of Eastern Christianity: The Church after the Soviet Union and the Arab Spring, 7.5 Credits Vt 2018/2019 IT-distans, apr-jun (v14-v23)
5OT413 History of Eastern Christianity: The Church after the Soviet Union and the Arab Spring, 7.5 hp Vt 2018/2019 Inställd
5MR371 Internationell humanitär rätt, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5IN382 Introduction to Eastern Christian Ecclesiology, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN383 Introduction to Eastern Liturgical Studies, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5IN381 Introduction to Patristic Studies, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN114 Introduction to the Bible and Religion, 15.0 Credits Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEKAN Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle, 180.0 hp Ht 2018/2019 Inställd
5MR288 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR561 Konflikter mellan rättigheter, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-maj (v14-v18)
5ST311 Kristen etik, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR290 Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5KH319 Kyrka i moderniteten, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH419 Kyrka i moderniteten, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB337 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB437 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB336 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB436 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN318 Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, Nt textkurs, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN317 Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, språklig Nt textkurs, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH331 Liturgi och lärjungaskap i medeltidens kyrka, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH318 Liv och lära i den tidiga kyrkan, 7.5 hp Vt 2018/2019 Inställd
5KH418 Liv och lära i den tidiga kyrkan, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1E Magisterprogram, bibelvetenskap, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM1K Magisterprogram, kyrkohistoria, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1P Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2K Masterprogram, kyrkohistoria, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2P Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5IN349 Metod - religion, kultur, samhälle, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR449 Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, feb-mar (v09-v13)
5MR348 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST322 Missionsteologi och teologi i Syd, 7.5 hp Ht 2018/2019 Inställd
5ST112 Missionsvetenskap, 5.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v47-v03)
5ST102 Missionsvetenskap. Distanskurs, 5.0 hp Vt 2018/2019 IT-distans, apr-jun (v17-v23)
5ST413 Moralisk sanning, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST425 Människan, skapelsen och den ekologiska krisen, 7.5 hp Ht 2018/2019 Inställd
5MR285 Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR443 Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-feb (v04-v08)