Utbildningskod Utbildning Termin och läsår Studietidsort descending
5KH318 Liv och lära i den tidiga kyrkan, 7.5 hp Vt 2018/2019 Inställd
5ST425 Människan, skapelsen och den ekologiska krisen, 7.5 hp Ht 2018/2019 Inställd
5IN308 Gudstjänstens kroppslighet, 7.5 hp Vt 2018/2019 Inställd
5OT413 History of Eastern Christianity: The Church after the Soviet Union and the Arab Spring, 7.5 hp Vt 2018/2019 Inställd
5ET422 Archaeology and Biblical History, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Inställd
5ST322 Missionsteologi och teologi i Syd, 7.5 hp Ht 2018/2019 Inställd
5ET322 Archaeology and Biblical History, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Inställd
TEKAN Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle, 180.0 hp Ht 2018/2019 Inställd
5ST424 Etikens klassiker, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5IN383 Introduction to Eastern Liturgical Studies, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MR175 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5PB341 Att vara ledare bland barn och unga i kyrklig verksamhet, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MR371 Internationell humanitär rätt, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MR451 Examensarbete för magisterexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5EG432 The Old Testament in Its Religious Context, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MR284 Barnets rättigheter, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5IN432 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5EG332 The Old Testament in Its Religious Context, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MR372 Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MR283 Yttrande- och tryckfrihet, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5IN132 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MR561 Konflikter mellan rättigheter, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-maj (v14-v18)
5IN114 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST365 Equmeniakyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB333 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB381 Tillämpad religionspsykologi och religionspedagogik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EG213 Bibelhebreiska, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB121 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR394 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST133 Biologi, evolution och teologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST363 Svenska kyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN235 Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB311 Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST333 Biologi, evolution och teologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEPR2 Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan, 255.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)