Utbildningskodsort descending Utbildning Termin och läsår Studietid
5EG213 Bibelhebreiska, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EG325 Berättare, profeter och poeter, 15.0 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs, 15.0 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EG332 The Old Testament in Its Religious Context, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5EG336 Att predika Gamla testamentet, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5EG432 The Old Testament in Its Religious Context, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5EG436 Att predika Gamla testamentet, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EN301 Evangelierna och breven, distanskurs, 15.0 hp Vt 2018/2019 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5EN317 Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, språklig Nt textkurs, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN318 Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, Nt textkurs, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN323 Evangelierna och breven, 15.0 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EN324 Evangelierna och breven, språklig kurs, 15.0 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET213 Ondskans symbolik, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET311 En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET322 Archaeology and Biblical History, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Inställd
5ET331 Theology by Necessity. Change, Crisis and Development in Biblical Theology, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ET411 Vetenskaplig teori och metod, Bibelvetenskap, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5ET421 En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET422 Archaeology and Biblical History, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Inställd
5ET431 Theology by Necessity. Change, Crisis and Development in Biblical Theology, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN104 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN106 Teologi- och kyrkohistoria. Distanskurs, 10.0 hp Vt 2018/2019 IT-distans, jan-apr (v04-v17)
5IN114 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN114 Introduction to the Bible and Religion, 15.0 Credits Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5IN116 Theology and Church history, 10.0 Credits Ht 2018/2019 IT-distans, aug-nov (v35-v47)
5IN132 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2018/2019 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5IN137 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN138 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5IN204 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN206 Text, kontext och tolkning. Distanskurs, 15.0 hp Vt 2018/2019 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5IN214 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv, 15.0 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN223 Text, kontext och tolkning, 15.0 hp Vt 2018/2019 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN226 Text, Context and Interpretation of life, 15.0 Credits Vt 2018/2019 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5IN234 Religion, kultur och samhälle, 15.0 hp Vt 2018/2019 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5IN235 Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)