Utbildningskod Utbildning Termin och läsår Studietidsort descending
5ST322 Missionsteologi och teologi i Syd, 7.5 hp Ht 2018/2019 Inställd
TEKAN Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle, 180.0 hp Ht 2018/2019 Inställd
5ST425 Människan, skapelsen och den ekologiska krisen, 7.5 hp Ht 2018/2019 Inställd
5PB381 Tillämpad religionspsykologi och religionspedagogik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB311 Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR394 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST365 Equmeniakyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN114 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST133 Biologi, evolution och teologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB333 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EG213 Bibelhebreiska, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST333 Biologi, evolution och teologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB121 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN235 Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST363 Svenska kyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEM1K Magisterprogram, kyrkohistoria, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEOPA Pastoral program, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2K Masterprogram, kyrkohistoria, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEPR2 Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan, 255.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEPAS Teologiskt program, inriktning pastor, 240.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2P Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5EG436 Att predika Gamla testamentet, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST311 Kristen etik, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN384 Eastern Christian Liturgies, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB437 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH331 Liturgi och lärjungaskap i medeltidens kyrka, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM1E Magisterprogram, bibelvetenskap, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR348 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB337 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEOKN Bachelor's Program in Theology, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN349 Metod - religion, kultur, samhälle, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR286 Asyl- och flyktingrätt, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5RH311 Världsreligionerna i Sverige, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5RH211 Världsreligionerna, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)