Utbildningskodsort descending Utbildning Termin och läsår Studietid
5EG213 Bibelhebreiska, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EG336 Att predika Gamla testamentet, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG436 Att predika Gamla testamentet, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EN317 Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, språklig Nt textkurs, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN318 Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, Nt textkurs, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET213 Ondskans symbolik, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET311 En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET411 Vetenskaplig teori och metod, Bibelvetenskap, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5ET421 En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN104 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN114 Introduction to the Bible and Religion, 15.0 Credits Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN114 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN116 Theology and Church history, 10.0 Credits Ht 2018/2019 IT-distans, aug-nov (v35-v47)
5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5IN137 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN204 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN235 Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN306 Gudstjänstens texter och traditioner, 7.5 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN349 Metod - religion, kultur, samhälle, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN371 Eastern Christian Theology – Tewahedo Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN372 Eastern Christian Theology – Syriac Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN373 Eastern Christian Theology – Coptic Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN374 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN381 Introduction to Patristic Studies, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN384 Eastern Christian Liturgies, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN385 Ecclesiology and Canon Law in Eastern Christianity, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN411 Vetenskaplig teori och metod, 3.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-okt (v35-v40)
5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN474 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5KH319 Kyrka i moderniteten, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH331 Liturgi och lärjungaskap i medeltidens kyrka, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH411 Vetenskaplig teori och metod, kyrkohistoria, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, okt-nov (v41-v44)
5KH415 Bibeln i kyrkans historia, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH419 Kyrka i moderniteten, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR177 Mänskliga rättigheter och demokrati, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR285 Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR286 Asyl- och flyktingrätt, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)