Utbildningskod Utbildning Termin och läsårsort descending Studietid
5ST411 Vetenskaplig teori och metod, systematisk teologi, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5PB121 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEPR2 Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan, 255.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5PB311 Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN114 Introduction to the Bible and Religion, 15.0 Credits Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN349 Metod - religion, kultur, samhälle, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN384 Eastern Christian Liturgies, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR287 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR394 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5RH311 Världsreligionerna i Sverige, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN372 Eastern Christian Theology – Syriac Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET213 Ondskans symbolik, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET311 En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB333 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR565 Mänskliga rättigheter, internationella relationer och social konflikt, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN204 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN116 Theology and Church history, 10.0 Credits Ht 2018/2019 IT-distans, aug-nov (v35-v47)
5IN137 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEM2K Masterprogram, kyrkohistoria, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR288 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB373 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v48-v03)
5IN385 Ecclesiology and Canon Law in Eastern Christianity, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG336 Att predika Gamla testamentet, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN235 Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB327 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5IN371 Eastern Christian Theology – Tewahedo Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEOPD Religious Educator/Malphono/Marigeta, Eastern Christian Studies,, 300.0 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ET421 En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN381 Introduction to Patristic Studies, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEM1E Magisterprogram, bibelvetenskap, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG213 Bibelhebreiska, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5OT112 History of Eastern Christianity: Mission and Development, 5.0 Credits Ht 2018/2019 IT-distans, nov-jan (v48-v03)
5ST363 Svenska kyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEM2P Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR348 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST333 Biologi, evolution och teologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEKAN Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle, 180.0 hp Ht 2018/2019 Inställd
5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)