Utbildningskod Utbildning Termin och läsår Studietidsort descending
TEOPD Religious Educator/Malphono/Marigeta, Eastern Christian Studies,, 300.0 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN317 Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, språklig Nt textkurs, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR285 Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH415 Bibeln i kyrkans historia, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB436 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN318 Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, Nt textkurs, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM1P Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG336 Att predika Gamla testamentet, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB336 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB327 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5PB427 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5IN411 Vetenskaplig teori och metod, 3.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-okt (v35-v40)
5IN373 Eastern Christian Theology – Coptic Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST413 Moralisk sanning, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET311 En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN137 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST313 Den heliga Anden, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN474 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN381 Introduction to Patristic Studies, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR287 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN374 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH419 Kyrka i moderniteten, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR565 Mänskliga rättigheter, internationella relationer och social konflikt, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR288 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN371 Eastern Christian Theology – Tewahedo Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH319 Kyrka i moderniteten, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN372 Eastern Christian Theology – Syriac Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET213 Ondskans symbolik, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN385 Ecclesiology and Canon Law in Eastern Christianity, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ET421 En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR177 Mänskliga rättigheter och demokrati, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST112 Missionsvetenskap, 5.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v47-v03)
5PB473 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v48-v03)
5PB373 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v48-v03)
5KH411 Vetenskaplig teori och metod, kyrkohistoria, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, okt-nov (v41-v44)
5PB411 Vetenskaplig teori och metod, praktisk teologi, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5ST411 Vetenskaplig teori och metod, systematisk teologi, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, sep-nov (v39-v44)