Utbildningskodsort descending Utbildning Termin och läsår Studietid
5MR287 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR288 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR348 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR394 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR565 Mänskliga rättigheter, internationella relationer och social konflikt, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5OT112 History of Eastern Christianity: Mission and Development, 5.0 Credits Ht 2018/2019 IT-distans, nov-jan (v48-v03)
5PB121 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB311 Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB327 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5PB333 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB336 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB337 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB373 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v48-v03)
5PB381 Tillämpad religionspsykologi och religionspedagogik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB411 Vetenskaplig teori och metod, praktisk teologi, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB427 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5PB436 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB437 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB473 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v48-v03)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5RH211 Världsreligionerna, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5RH311 Världsreligionerna i Sverige, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST112 Missionsvetenskap, 5.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v47-v03)
5ST133 Biologi, evolution och teologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST311 Kristen etik, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST313 Den heliga Anden, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST322 Missionsteologi och teologi i Syd, 7.5 hp Ht 2018/2019 Inställd
5ST333 Biologi, evolution och teologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST363 Svenska kyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST365 Equmeniakyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST411 Vetenskaplig teori och metod, systematisk teologi, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5ST413 Moralisk sanning, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST425 Människan, skapelsen och den ekologiska krisen, 7.5 hp Ht 2018/2019 Inställd
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-nov (v35-v44)
TEKAN Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle, 180.0 hp Ht 2018/2019 Inställd
TEM1E Magisterprogram, bibelvetenskap, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM1K Magisterprogram, kyrkohistoria, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1P Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)