Utbildningskod Utbildning Termin och läsårsort descending Studietid
5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB337 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH415 Bibeln i kyrkans historia, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
MRMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5PB381 Tillämpad religionspsykologi och religionspedagogik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST365 Equmeniakyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEOKN Bachelor's Program in Theology, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH319 Kyrka i moderniteten, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST311 Kristen etik, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM1K Magisterprogram, kyrkohistoria, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5IN114 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR286 Asyl- och flyktingrätt, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB473 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v48-v03)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST413 Moralisk sanning, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST133 Biologi, evolution och teologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB427 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5PB437 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 10.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN374 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN411 Vetenskaplig teori och metod, 3.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-okt (v35-v40)
5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEOPA Pastoral program, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5KH419 Kyrka i moderniteten, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN318 Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, Nt textkurs, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM1P Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN104 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5ST313 Den heliga Anden, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5RH211 Världsreligionerna, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH411 Vetenskaplig teori och metod, kyrkohistoria, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, okt-nov (v41-v44)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST425 Människan, skapelsen och den ekologiska krisen, 7.5 hp Ht 2018/2019 Inställd
5KH331 Liturgi och lärjungaskap i medeltidens kyrka, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5PB336 Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN474 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-nov (v35-v44)
5ET411 Vetenskaplig teori och metod, Bibelvetenskap, 4.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEPAS Teologiskt program, inriktning pastor, 240.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5ST322 Missionsteologi och teologi i Syd, 7.5 hp Ht 2018/2019 Inställd
5EN317 Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, språklig Nt textkurs, 7.5 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5ST112 Missionsvetenskap, 5.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v47-v03)
5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Ht 2018/2019 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN306 Gudstjänstens texter och traditioner, 7.5 hp Ht 2018/2019 IT-distans, aug-jan (v35-v03)