Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
5MR286 Asyl- och flyktingrätt, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR284 Barnets rättigheter, 7.5 hp Vt 2020/2021 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Ht 2020/2021 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
5MR451 Examensarbete för magisterexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Vt 2020/2021 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
5MR553 Examensarbete för masterexamen, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Vt 2020/2021 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10.0 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-okt (v35-v41)
5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet, 15.0 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR289 Fred, konflikt och religion, 7.5 hp Vt 2020/2021 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
5MR566 Freedom of Religion or Belief in a Global World, 7.5 Credits Vt 2020/2021 Dagtid, maj-jun (v18-v22)
5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
5MR444 Human Rights from a European Perspective, 7.5 Credits Vt 2020/2021 Dagtid, jan-feb (v03-v07)
5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges, 10.0 Credits Ht 2020/2021 Dagtid, nov-jan (v49-v02)
5MR371 Internationell humanitär rätt, 7.5 hp Vt 2020/2021 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-jun (v35-v22)
5MR288 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
5MR561 Konflikter mellan rättigheter, 7.5 hp Vt 2020/2021 Dagtid, mar-maj (v13-v17)
5MR290 Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Vt 2020/2021 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-jun (v35-v22)
MRMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-jun (v35-v22)
5MR449 Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7.5 hp Vt 2020/2021 Dagtid, feb-mar (v08-v12)
5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR433 Mänskliga rättigheter - en idéhistorisk fördjupning, 10.0 hp Ht 2020/2021 Dagtid, okt-nov (v42-v48)
5MR285 Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR177 Mänskliga rättigheter och demokrati, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR372 Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7.5 hp Vt 2020/2021 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod, 15.0 hp Ht 2020/2021 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
5MR392 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Vt 2020/2021 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
5MR394 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-jan (v35-v02)
5MR287 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
5MR281 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5 hp Vt 2020/2021 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR175 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2020/2021 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
5MR252 Uppsatsarbete, 7.5 hp Vt 2020/2021 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
5MR283 Yttrande- och tryckfrihet, 7.5 hp Vt 2020/2021 Dagtid, mar-jun (v13-v22)