Utbildningskodsort descending Utbildning Termin och läsår Studietid
5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR177 Mänskliga rättigheter och demokrati, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
5MR285 Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR286 Asyl- och flyktingrätt, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR287 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
5MR288 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Ht 2020/2021 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR394 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-jan (v35-v02)
5MR433 Mänskliga rättigheter - en idéhistorisk fördjupning, 10.0 hp Ht 2020/2021 Dagtid, okt-nov (v42-v48)
5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10.0 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-okt (v35-v41)
5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges, 10.0 Credits Ht 2020/2021 Dagtid, nov-jan (v49-v02)
5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet, 15.0 hp Ht 2020/2021 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod, 15.0 hp Ht 2020/2021 Dagtid, nov-jan (v45-v02)