Utbildningskod Utbildning Termin och läsår Studietidsort descending
5MR394 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
MRMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR285 Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR348 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR286 Asyl- och flyktingrätt, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR449 Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, feb-mar (v09-v13)
5MR443 Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-feb (v04-v08)
5MR392 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5MR553 Examensarbete för masterexamen, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5MR281 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR290 Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR252 Uppsatsarbete, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR289 Fred, konflikt och religion, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR562 Religions- och övertygelsefrihet i en global värld, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, maj-jun (v19-v23)
5MR451 Examensarbete för magisterexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR372 Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR283 Yttrande- och tryckfrihet, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR284 Barnets rättigheter, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR371 Internationell humanitär rätt, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR175 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR561 Konflikter mellan rättigheter, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-maj (v14-v18)
5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR287 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR288 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR177 Mänskliga rättigheter och demokrati, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR102 Human Rights and Foundations of International Law, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, aug-nov (v35-v44)