Utbildningskodsort descending Utbildning Termin och läsår Studietid
5MR175 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR252 Uppsatsarbete, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR281 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR283 Yttrande- och tryckfrihet, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR284 Barnets rättigheter, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR289 Fred, konflikt och religion, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR290 Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-mar (v04-v13)
5MR371 Internationell humanitär rätt, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR372 Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR392 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5MR443 Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-feb (v04-v08)
5MR449 Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, feb-mar (v09-v13)
5MR451 Examensarbete för magisterexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-jun (v14-v23)
5MR553 Examensarbete för masterexamen, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Vt 2019/2020 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5MR561 Konflikter mellan rättigheter, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, mar-maj (v14-v18)
5MR562 Religions- och övertygelsefrihet i en global värld, 7.5 hp Vt 2019/2020 Dagtid, maj-jun (v19-v23)