Utbildningskod Utbildningsort ascending Termin och läsår Studietid
5IN242 Änglar och demoner. Teologi i filmens värld, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST411 Vetenskaplig teori och metod, systematisk teologi, 4.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5PB411 Vetenskaplig teori och metod, praktisk teologi, 4.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5KH411 Vetenskaplig teori och metod, kyrkohistoria, 4.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5ET411 Vetenskaplig teori och metod, Bibelvetenskap, 4.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5IN411 Vetenskaplig teori och metod, 3.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB381 Tillämpad religionspsykologi och religionspedagogik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB311 Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN449 Theory and Method in Eastern Christian Studies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5RH211 The World Religions, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, aug-nov (v35-v44)
5IN487 The Scriptures and Eastern Christianity, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN171 The Early Church, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG420 Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEPR2 Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan, 255.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEPAS Teologiskt program, inriktning pastor, 240.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jun (v35-v23)
TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5ST431 Teologier i svensk psalm, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN235 Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB510 Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH510 Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH510 Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN436 Svenska kyrkans tro och liv, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN336 Svenska kyrkans tro och liv, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEOPD Religious Educator/Malphono/Marigeta, Eastern Christian Studies,, 300.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5IN137 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN161 Psalmbokens teologier och bruk, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN485 Patristics: Sources and Methods, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN461 Pastoralt ledarskap med ledarskapsetik, 7.5 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
TEOPA Pastoral program, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5OT347 Part 1 Methodology and Literature Course – Eastern Christian Studies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-okt (v35-v40)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST112 Missionsvetenskap, 5.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2P Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2K Masterprogram, kyrkohistoria, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2O Master's Program in Eastern Christian Studies, 120.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5KH426 Martin Luther och reformationstiden, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH326 Martin Luther och reformationstiden, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)