Utbildningskod Utbildning Termin och läsårsort descending Studietid
5IN449 Theory and Method in Eastern Christian Studies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG333 Gamla testamentets gudsbild, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEPAS Teologiskt program, inriktning pastor, 240.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5ET520 Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN204 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5KH510 Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN384 Eastern Christian Liturgies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM1P Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5PB311 Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5KH327 Equmeniakyrkans historia och identitet, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEOPD Religious Educator/Malphono/Marigeta, Eastern Christian Studies,, 300.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5RH211 The World Religions, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, aug-nov (v35-v44)
5KH323 Helgelse, helande, andedop, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN561 Examensarbete, uppsats (master), 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5KH510 Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN161 Psalmbokens teologier och bruk, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EG334 Gamla testamentets gudsbild, språklig Gt textkurs, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEPR2 Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan, 255.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG213 Bibelhebreiska, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN484 Liturgics and Liturgical Theology, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN116 Teologi- och kyrkohistoria, 10.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v47)
5IN374 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5PB381 Tillämpad religionspsykologi och religionspedagogik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5KH427 Equmeniakyrkans historia och identitet, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN461 Pastoralt ledarskap med ledarskapsetik, 7.5 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5OT112 History of Eastern Christianity: Mission and Development, 5.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN381 Introduction to Patristic Studies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)
5IN485 Patristics: Sources and Methods, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN137 Rasism och diskriminering, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN242 Änglar och demoner. Teologi i filmens värld, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEOPA Pastoral program, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5PB420 Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN114 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
TEM1L Ledare för kyrka i förändring, magisterprogram i teologi, 60.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-maj (v35-v22)
5EN420 Textkurs med grekiska, magisternivå, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN373 Eastern Christian Theology – Coptic Orthodox, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
5ET411 Vetenskaplig teori och metod, Bibelvetenskap, 4.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, sep-nov (v39-v44)
5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN174 Historical Theology with Church History, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN431 Den historiske Jesus, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST312 Kristologi, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN487 The Scriptures and Eastern Christianity, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN436 Svenska kyrkans tro och liv, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN411 Vetenskaplig teori och metod, 3.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST317 Kropp, kön, makt, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)