Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
5EN336 Att predika Nya testamentet, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN436 Att predika Nya testamentet, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN204 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5EG213 Bibelhebreiska, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN114 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN104 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5ST422 De stora religionsfilosoferna, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN331 Den historiske Jesus, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN431 Den historiske Jesus, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN384 Eastern Christian Liturgies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN374 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)
5IN373 Eastern Christian Theology – Coptic Orthodox, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)
5IN372 Eastern Christian Theology – Syriac Orthodox, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)
5IN371 Eastern Christian Theology – Tewahedo Orthodox, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)
5IN385 Ecclesiology and Canon Law in Eastern Christianity, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH327 Equmeniakyrkans historia och identitet, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5KH427 Equmeniakyrkans historia och identitet, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN561 Examensarbete, uppsats (master), 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB121 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB333 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EG333 Gamla testamentets gudsbild, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EG334 Gamla testamentets gudsbild, språklig Gt textkurs, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH323 Helgelse, helande, andedop, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN174 Historical Theology with Church History, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5OT112 History of Eastern Christianity: Mission and Development, 5.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN381 Introduction to Patristic Studies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 IT-distans, nov-jan (v45-v03)
5ST312 Kristologi, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST317 Kropp, kön, makt, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST417 Kropp, kön, makt, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST517 Kropp, kön, makt, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM1L Ledare för kyrka i förändring, magisterprogram i teologi, 60.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-maj (v35-v22)
TEM2L Ledare för kyrka i förändring, masterprogram i teologi, 120.0 hp Ht 2019/2020 IT-distans, aug-jun (v35-v23)
5IN484 Liturgics and Liturgical Theology, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEM1E Magisterprogram, bibelvetenskap, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1K Magisterprogram, kyrkohistoria, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1P Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5KH426 Martin Luther och reformationstiden, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5KH326 Martin Luther och reformationstiden, 7.5 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
TEM2O Master's Program in Eastern Christian Studies, 120.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2K Masterprogram, kyrkohistoria, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2P Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-maj (v35-v22)
5ST112 Missionsvetenskap, 5.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0 hp Ht 2019/2020 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5OT347 Part 1 Methodology and Literature Course – Eastern Christian Studies, 7.5 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-okt (v35-v40)
TEOPA Pastoral program, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits Ht 2019/2020 Dagtid, aug-jun (v35-v23)