Fria ämnesresurser MR

Fria ämnesresurser MR

Nedan följer en lista över fritt tillgängliga MR-relaterade databasresurser:

ASIL Electronic Resource Guide

Beskriving:

Webbplats med länkar till fulltextdokument från 1906 -.

Ämnesord:

Internationell rätt

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

American Society of International Law

Ytterligare information:

Om upphovsmannen

 

Avalon Project

Beskriving:

Webbplats som innehåller historiska dokument i fulltext inom områdena juridik, historia, ekonomi politik, diplomati och förvaltning.

Ämnesord:

Juridik Historia Politik

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Yale Law School

Ytterligare information:

Om databasen


Country Indicators of Foreign Policy (CIFP)

Beskriving:

Dokument i fulltext om världens länder, statskick, konflikter, hälsovård m.m.

Ämnesord:

Geografi Statsvetenskap Politik Konflikter

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Carleton's Country Indicators for Foreign Policy project/Carleton University

Ytterligare information:

Om databasen

 

Court of Justice of the European Union (CVRIA)

Beskriving:

Databas från Europeiska unionens domstol med material om tillämpningen och tolkningen av EU-rätten, fulltext.

Ämnesord:

Europeiska unionen Juridik

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Europeiska unionenDagDok

Beskriving:

Databas som innehåller referenser och länkar till fulltextmaterial på FN:s officiella webbplats.

Ämnesord:

Internationella relationer Internationellt samarbete Internationella organisationer Förenta nationerna

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Dag Hammarskjöldbiblioteket

Ytterligare information:

Om databasen

 

Dokument & lagar

Beskriving:

Databas med Sveriges riksdags protokoll, propositioner, motioner, betänkanden, lagar och förordningar (SFS), kommittédirektiv och -berättelser, EU-dokument.

Ämnesord:

Juridik Förvaltning

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Sveriges riksdag

Ytterligare information:

Om upphovsmannenEIGE’s Resource & Documentation Centre

Beskriving:

Portal med drygt 240 000 referenser till policydokument, böcker, rapporter, artiklar och specialdatabaser om jämställdhet i EU.

Ämnesord:

Europeiska unionen Genusforskning Genus (socialt kön)

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Europeiska unionen

 

EUR-Lex: Ingång till EU-rätten

Beskriving:

Databasen ger tillgång till Europeiska unionens lagstiftning och EU:s officiella tidning (EUT) från 1998-.

Ämnesord:

Europeiska unionen Rättsvetenskap

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Europeiska unionen

Ytterligare information:

Om databasenSökhjälp

 

EUROPA - EU:s webbportal

Beskriving:

Europeiska kommissionens webbplats.

Ämnesord:

Europeiska unionen

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Europeiska unionen

 

Eurostat

Beskriving:

EU:s statistikkontor, med statistik på europeisk nivå som möjliggör jämförelser mellan länder och regioner.

Ämnesord:

Europeiska unionen Statistik

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Europeiska unionen

Ytterligare information:

Om databasen

 

EU-upplysningen

Beskriving:

EU- upplysningen från riksdagen ger information om EU samt informerar om EU-arbetet i riksdagen.

Ämnesord:

Europeiska unionen

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Sveriges Riksdag

Ytterligare information:

Om databasen


Facts on International Relations and Security Trends (FIRST)

Beskriving:

Fakta om konflikter, militär och vapen, länder och internationella organisationer, ekonomisk och social statistik, kronologier.

Ämnesord:

Krig Militärväsen Internationella relationer Statistik

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) och International Relations and Security Network (ISN)

Ytterligare information:

Om databasen

                            

FINDOC

Beskriving:

Referenser till monografier, artiklar, kommittébetänkanden, kongressrapporter m.m. inom mänskliga rättigheter.

Ämnesord:

Mänskliga rättigheter

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Ytterligare information:

OmTutorial

FN - Official Document System (ODS)

Beskriving:

Fulltext databas innehåller FN:s dokumentation från 1993-.

Ämnesord:

Internationella organisationer

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

FN

Ytterligare information:

Om databasen

Human Rights Documentation: Database of the Case-Law of the European Convention on Human Rights (HUDOC)
Innehåller material i fulltext om rättsfall som berör europeiska konventionen för mänskliga rättigheter och har tagits upp i ECHR (European Court of Human Rights).
Mänskliga rättigheter Rättsfall
Fritt tillgänglig
European Court of Human Rights
Om databasen

ICRC databases on international humanitarian law

 

Mänskliga rättigheter, internationell rätt, humanitär rätt

Om databasen

Internationella domstolar

Beskriving:

Länkingång till de internationella domstolarna via regeringens webbsida.

Ämnesord:

Juridik Domstolar

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Sveriges regeringen

Ytterligare information:

Om upphovsmannen


KVINNSAM

Beskriving:

Databas med ca 120 000 referenser till böcker, bokkapitel, tidskriftsartiklar och uppsatser inom genusvetenskap. Täckning från 1970-.

Ämnesord:

Genusforskning Könsroller

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Göteborgs universitetsbibliotek

Ytterligare information:

Om databasenSökhjälp

 

Lagrummet.se

Beskriving:

Webbplats med rättsinformationen hos regering, riksdag, högre domstolar och statliga myndigheter.

Ämnesord:

Juridik Förvaltning

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Domstolsverket

Ytterligare information:

Om databasenSökhjälp

 

PreLex

Beskriving:

Databas där man kan följa alla officiella dokument (förslag, rekommendationer, meddelanden) som Europeiska kommissionen lägger fram för lagstiftaren (dvs. Europarådet och EU-parlamentet) och andra institutioner och organ

Ämnesord:

Europeiska unionen Juridik Europarätt

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Europeiska kommissionen

Ytterligare information:

Sökhjälp

 

Refworld

Beskriving:

Databas från med material om bland annat asyl- och flyktingfrågor samt mänskliga rättigheter.

Ämnesord:

Mänskliga rättigheter Flyktingar Konflikter

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Ytterligare information:

Om databasen

                           

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Beskriving:

Webbplats om mänskliga rättigheter och Sveriges åtaganden. Innehåller bland annat information om vilka konventioner Sverige har ratificerat, nationellt och internationellt arbete med mänskliga rättigheter, Europadomstolens domar mot Sverige och UD:s rapporter om mänskliga rättigheter i världens länder.

Ämnesord:

Mänskliga rättigheter, Konventioner Sverige

Tillgång:

Fritt tillgänglig

Upphovsman:

Arbetsmarknadsdepartementet och Utrikesdepartementet

Ytterligare information:

Om webbplatsen

 

United Nations iLibrary

Beskriving:

United Nations iLibrary innehåller Förenta Nationernas publikationer - böcker, tidskrifter, statistik och serier publicerade av FN:s sekretariat, underorgan och program. Databasen omfattar brett ämnesurval inom mänskliga rättigheter, ekonomisk och social utveckling, fred och säkerhet, internationell rätt och humanitära insatser.

Ämnesord:

Internationella relationer Internationellt samarbete Internationella organisationer Förenta nationerna

Tillgång:

Innehållet är tillgängligt i PDF format för prenumeranter och kan läsas av övriga genom att klicka på READ ikonen.

Upphovsman:

FN

Ytterligare information:

Om databasen

                            

Länksamling

Länksamling


Svenska:

Regeringskansliet, mänskliga rättigheter >>
Safir: Länksamling till samhälls- & rättsvetenskap från Lunds universitetsbibliotek >>
Svenska FN-förbundet >>
Informationssida om Samer >>
Enkel guide till internationell humanitär rätt i det ockuperade palestinska territoriet 1. Diakonia. >>
Utrikesdepartementets årliga rapporter om efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i enskilda länder >>
Kvinnor i arbete >>
Kvinnor och fred >>

Raoul Wallenberg Institute, akademiskt institut för mänskliga rättigheter och humanitär rätt >>

Dag Hammarskjöldbiblioteket. Specialbibliotek för Förenta Nationerna, internationella relationer, statskunskap och politik, freds- och konfliktforskning. Nationellt depåbibliotek för FN, ILO och OSSE>>.
Se särskilt Guide to UN documentation which was created by the Dag Hammarskjöld Library at Uppsala University Library >>


Nordiska:

Norsk senter for menneskerettigheter >>
The Raoul Wallenberg Institute >>
Institute for The Institute for Human Rights, Åbo Akademi University>>
Institut for Menneskerettigheder >>
Nordiska Afrikainstitutets bibliotek >>


Övriga:

UN Human rights >>
International Helsinki Federation for Human Rights >>
Human Rights Watch >>
Human Rights Internet >>
Human Rights Organizations & Resources >>
Colombia University >>
University of Minnesota >>
Asil Guide to Electronic Resources for International Law >>
Directory of Human Rights Resources on the Internet >>
United Nations Official Document System (ODS) >>
UN Treaty Section of the Office of Legal Affairs >>
UNESCO >>
Amnesty >>
Article 19 >>
The Treaty Office of the Council >>