Forskarutbildning i samverkan med Åbo Akademi inom mänskliga rättigheter

Forskarutbildning i samverkan med Åbo Akademi inom mänskliga rättigheter

28 april 2016

THS startar nu forskarutbildning i samverkan med Åbo Akademi, även inom området mänskliga rättigheter. Maria Thorin, Stockholm, har antagits som doktorand och kommer att forska om humanitärt bistånd och medkänslans etik. Rubriken för hennes forskning är "Compassional ethics in humanitarian aid". Utbildningsledaren i mänskliga rättigheter, docent Kjell-Åke Nordquist kommenterar:

– THS var pionjär i landet med att redan på 90-talet starta ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Programmet har successivt utvecklats till att omfatta både grund- och avancerad (master) nivå. Nu tar vi klivet vidare till forskarutbildning. Vi har goda erfarenheter av samverkan med Åbo Akademi inom andra ämnesområden. På lite sikt hoppas vi att kunna utveckla en forskarskola i mänskliga rättigheter, på motsvarande sätt som vi redan har det inom teologi.

– Det är viktigt med kvalitet, säger Nordquist, men det kräver i sin tur en viss kvantitet och den skapar vi nu genom att tillsammans med Åbo, och förhoppningsvis även andra högskolor i Norden, utveckla miljöer där doktorander och forskare med MR-anknytning, kan samtala om sin forskning. Regeringen har aviserat fler utbildningsplatser till högskolan, så vi hoppas nu att man även vill utbildningssatsa för att stärka Sveriges röst i världen. Utbildningsprogram som går hela vägen till en doktorsexamen i mänskliga rättigheter blir en viktig pusselbit i denna utveckling.

Högskolans rektor, Owe Kennerberg, konstaterar att när det gäller mänskliga rättigheter så talar ofta de svenska regeringarna - oavsett politisk kulör - om att Sverige ska vara en tydlig röst i världen för mänskliga rättigheter och solidaritet. Det återstår därför nu för den svenska regeringen, att i handling visa att man vill stärka utbildning och forskning om mänskliga rättigheter, och ge utökade resurser till dessa utbildningsprogram.