Systematisk teologi

Systematisk teologi

Ämnesområdet systematisk teologi vid THS utgörs av de tre disciplinerna etik, filosofi och dogmatik. En bärande tanke inom ämnesområdet är att sträva efter att integrera perspektiv från dessa tre discipliner. De lärare som undervisar i ämnet har en bred kompetensprofil som gör att de kan ansvara för ämnesövergripande kurser både inom det systematisk teologiska fältet och tillsammans med andra ämnen.

Denna tvär- och mångvetenskaplighet präglar också den forskning som bedrivs inom systematisk teologi där man finner följande forskningsområden: teologisk etik; mänskliga rättigheter; moralfilosofi; fenomenologi; teologisk och mångvetenskaplig hermeneutik; filosofiska och teologiska perspektiv på konst och kultur; svensk nittonhundratalsteologi; religion och sekularisering samt  kontinental filosofi.

Inom ämnesområdet bedrivs även doktorandverksamhet med för närvarande sju doktorander. Utöver ämnets egna doktorander i systematisk teologi hör också en särskild forskarskola som drivs i samarbete med Åbo akademi och Stockholms stift, Svenska kyrkan. Handledarkollegiet består av professorer och docenter vid THS och Åbo akademi. En gång i månaden hålls ett högre seminarium med seniora forskare, doktorander och masterstudenter.

Inom ämnesområdet finns även upparbetade kontakter på forskarnivå med två nationella forskarskolor, dels en i systematisk teologi, dels en i etik. Båda dessa arrangerar forskarskolor en gång per termin. Ämnet har också internationella relationer med bland andra New York Theological Seminary (NYTS); Loyola University Chicago; St Mary’s College vid St Andrews University; St Benet’s Hall vid Oxford University, Köpenhamns Universitet, Copenhagen Business School samt Department of Theology and Religious Studies, Nottingham University.

 

Allmän studieplan för forskarutbildning i Systematisk teologi

Lärare och doktorander

Lärare och doktorander

Bergsviker, Ulf, doktorand
Carlsson, Petra, docent
Enochsson, Åsa, doktorand
Gunner, Göran, docent
Hovorun, Cyril, professor, Campus Södertälje
Jonsson, Åke, teol.dr, timlärare
Karlsson, Jenny, doktorand
Koij, Sabina, doktorand 
Kristensson Uggla, Bengtprofessor
Larsson, Bo, adjungerad docent
Lindholm, Lois, doktorand
Lindqvist, Ewa, doktorand
Molin, Emma, doktorand
Ravn, Tue, doktorand
Seltman, Fredrik, doktorand
Sverker, Joseph, teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare
Sörman, Anne, doktorand
Thaarup, Jörgen, teol.dr, timlärare
Wigorts Yngvesson, Susanneprofessor