Studia Theologica Holmiensia

Studia Theologica Holmiensia

STUDIA THEOLOGICA HOLMIENSIA (issn:1401-1557)

1.Göran Gunner, När tiden tar slut. Motivförskjutningar i frikyrklig apokalyptisk tolkning av det judiska folket och staten Israel. 1996.
2.Runar Eldebo, Den ensamma tron. En studie i Frank Mangs predikan.1997.
3.Åke Jonsson, Skapelseteologi, En studie av teologiska motiv i Gunnar Edmans texter. 1999.
4.Rune W Dahlén, Med bibeln som bekännelse och bekymmer. Bibelsynsfrågan i Svenska Missionsförbundet 1917–1942 med särskild hänsyn till Missionsskolan och samfundsledningen. 1999.
5.Göran Gunner & Sia Spiliopoulou Åkermark (red.), Mänskliga rättigheter. Aktuella forskningsfrågor. 2001.
6.Valborg Lindgärde & Åke Viberg (red.), Drabbad. Texter om kallelse och helhjärtat engagemang. 2002.
7.Diana Amnéus & Göran Gunner (red.), Mänskliga rättigheter – från forskningens frontlinjer. 2003.
8.Elena Namli, Och på en enda kyrka. Ortodox etik i ekumenisk dialog.2003.
9.MarieAnne Ekedahl & Björn Wiedel (red.), Mötet med den splittrade människan – själavård i postmodern tid. 2004.
10.Rune W Dahlén & Valborg Lindgärde (red.), En historia berättas – om missionsförbundare. 2004.
11.Göran Gunner & Sven Halvardson (red.), Jag behöver rötter och vingar – om assyrisk/syriansk identitet i Sverige. 2005.
12.Göran Gunner & Anders Mellbourn (red.), Mänskliga rättigheter och samhällets skyldigheter. 2005.
13.Sven Halvardson & Göran Gunner, Vart tar väckelsens folk vägen? En studie av frikyrkligheten i de västvärmländska kommunerna Arvika, Eda och Årjäng. 2006.
14.Lars Ingelstam, Johnny Jonsson, Berit Åqvist (red.), Spår av Gud. En vänbok till Valborg Lindgärde. 2006.
15.Hans Andreasson (red.), Liv och rörelse. Svenska Missionskyrkans historia och identitet. 2007.
16.Åke Viberg, Prophets in action. An analysis of prophetic symbolic acts in the Old Testament. 2007.
17.Rune W Dahlén, Runar Eldebo, Owe Kennerberg, Församling i rörelse - om församlingsutveckling i västra Värmland. 2008.
18.Thomas Kazen, Issues of Impurity in Early Judaism. 2010.
19a.Thomas Kazen, Emotions in Biblical Law: A Cognitive Science Approach.2011.
19b.Sven Halvardson, Kanske alla har rätt – eller fel. Religionsmöten och syn på andra i mångreligiösa miljöer. 2012.
20.Kjell-Åke Nordquist (red.), Gods and Arms. On Religion and Armed Conflict. 2013.
22.Forsling, Josef, Composite Artistry in the Book of Numbers. A Study in Biblical Narrative Conventions. 2013.
23a.

Sune Fahlgren, Vatten är tjockare än blod. En baptistisk kulturhistoria. 2015.

23b.

Ulla Lind, Kallelse och gärning i Kongokyrkan CEC. 2015.

24Jørgen Thaarup, Kristendommens Morgenstjerne. Konvergerende teologiske træk med baggrund i østlig tradition hos John Wesley og NFS Grundtvig. 2015.
25.Caroline Gustavsson, Delaktighetens kris. Gudstjänstens pedagogiska utmaning. 2016.
27.Rune W Dahlén, Ulf Hållmarker, Lennart Molin, Missionsskolan Lidingö. 2016.
28.Jørgen Thaarup, Med venner i lys vi tale. John Wesleys og NFS Grundtvigs konvergerende teologier. 2016
29.Hans Andreasson, Identitet och gestaltning. Väckelseforskning i akademi och kyrka. 2018.
30.Thomas Kazen, Smuts, skam, status: perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken. 2018 
31.Sune Fahlgren (red.), Uppdrag Pastor. Teologi och praktik. 2019.
32.Sune Fahlgren (red.), Hela livets kyrka. Pastoral teologi för vigsel, begravning och dop. 2019.
  
OBS numrering som inte är helt löpande.