Ny bok av Thomas Kazen "SMUTS, SKAM, STATUS"

Ny bok av Thomas Kazen "SMUTS, SKAM, STATUS"

Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken

Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken

I boken granskas ett urval texter från Främre Orienten, Grekland och Rom, utifrån tre tolkningsparadigm: renhet/orenhet, makt/underordning samt heder/skam.
Bokomslag smuts, skam, status

 Västerlandet har en historia av förtryck och förtal av homosexuella som bygger på en blandning av religiösa och kulturella föreställningar. Men de bibliska texter som fördömer samkönade sexuella handlingar är få och knappast begripliga utan grundläggande kunskap om antika samhällsmönster och föreställningar.

I Smuts, skam, status. Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken granskas ett
urval texter från Främre Orienten, Grekland och Rom, utifrån tre tolkningsparadigm: renhet–orenhet, makt och underordning, samt heder och skam. Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap vid Teologiska högskolan Stockholm, visar hur en bakomliggande hierarkisk och hedersrelaterad grundsyn kan göra texterna mer begripliga. Han reflekterar också över de stora skillnader – men också likheter – mellan antika och moderna värderingar, som kan anas.

MAKADAM FÖRLAG. Boken ingår i Enskilda Högskolan Stockholms skriftserie STUDIA THEOLOGICA HOLMIENSIA.