Forskningsprogram om mänskliga rättigheter och fredsbyggande

Forskningsprogram om mänskliga rättigheter och fredsbyggande

Forskningsprogrammet om mänskliga rättigheter och fredsbyggande vid Enskilda Högskolan Stockholm studerar såväl teoretiska som empiriska samband mellan mänskliga rättigheter och fredsprocesser. I programmet genomförs både mindre, avgränsade projekt och omfattande studier på internationell nivå.

Dessa behandlar frågor som mänskliga rättigheter och fredsbyggande, konflikt mellan olika rättigheter, eller begreppet försoning i ett politiskt sammanhang. Programmet har initierats genom ett samarbete mellan EHS och biståndsorganisationen Diakonia. Programmet vill bidra med ökad kunskap och en fördjupad bild av hur mänskliga rättigheter och fredsbyggande anknyter till varandra, till gagn för undervisning, biståndssamarbete och en generell, och teoribaserad kunskapsutveckling i dessa frågor.

Projektet "MR och fredsbyggande - olika agendor men samma mål"