Doktorandstipendier inom ”Kyrka i samtid” 2018

Doktorandstipendier inom ”Kyrka i samtid” 2018

Teologiska högskolan Stockholm utlyser två doktorandstipendier inom forskarämnet Praktisk teologi med kyrkohistoria för forskning inom miljön ”Kyrka i samtid”.

Det är vanligt att människor betraktar sin egen tid som omvälvande, men vi som lever i dag har verkligen goda skäl att göra det. Globalisering, digitalisering, konsumism, hypermodern sjukvård och såväl ekologisk som genmanipulerad mat hör till vår vardag. Vid horisonten finns transhumanism, ett allt mer robotiserat samhället – och kanske en ekologisk kollaps.  Vi befinner oss utan tvekan i ett epokskifte.

Kyrka i samtid är en interdisciplinär forskningsmiljö på THS, där fokus ligger på att söka kunskap om vad det innebär att vara kyrka i denna omvälvande tid. Seminariet består i nuläget av sex doktorander, och leds av ett kollegium av fyra docenter. Forskarstuderande vid THS kommer också att vara del av större nätverk, såväl nordiska som internationella, vilket även innefattar möjligheter till kortare utbytesperioder.

Inför vårterminen 2019 utlyses två doktorandstipendier (18000/mån) för forskarutbildning inom ämnet Praktisk teologi med kyrkohistoria, med forskning förlagd inom miljön Kyrka i samtid. Forskarutbildningen omfattar 240 hp (fyra år) och kan läsas på heltid eller deltid.

 Sista ansökningsdag är 15 september. Antagning sker under hösten, och besked lämnas senast 1 december. Tillträde under vårterminen 2019.

Krav för antagning innefattar bland annat examen på avancerad nivå (magister, master, eller annan jämförbar examen), med fokus på det forskningsämne ansökan gäller (Praktisk teologi eller Kyrkohistoria), samt en väl genomarbetad projektplan. För särskild behörighet krävs minst 120 högskolepoäng i teologi/religionsvetenskap, inklusive en bred baskurs (eller motsvarande) på minst 30 högskolepoäng. Fullgjorda kursfordringar om minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet krävs, varav 45 högskolepoäng i den inriktning ansökan avser. 30 högskolepoäng i forskarutbildningsämnet ska vara på avancerad nivå, inklusive en uppsats om minst 15 högskolepoäng i den inriktning ansökan avser.  

Utbildningen bedrivs i enlighet med högskoleförordningen. Efter fullgjorda kursfordringar och godkänd avhandling utfärdar rektor examensbevis för Teologie doktorsexamen.

För mer information, kontakta Joel Halldorf, docent och forskningsledare vid Teologiska högskolan Stockholm (joel.halldorf@ths.se)

Anvisningar samt blankett för ansökan (pdf) >>