Daniel Strömner

Daniel Strömner

Daniel Strömner

Doktorand, Praktisk teologi
daniel.stromner@ehs.se

Mitt forskningsprojekt handlar om så kallade omstartsförsamlingar inom Equmeniakyrkan. Omstartsförsamlingar är de församlingar som behöver vända en negativ medlemsstatistik för att på sikt kunna fortsätta verka lokalt.

I Sverige upplöses varje år hundratals församlingar. Orsakerna varierar, men ett vanligt förekommande skäl är att antalet församlingsaktiva har blivit alltför kritiskt.

Syftet med mitt forskningsprojekt är att undersöka på vilka sätt omstartsförsamlingar inom Equmeniakyrkan tolkar sitt uppdrag som kyrka.