Forskarutbildning i systematisk teologi

Forskarutbildning i systematisk teologi

Forskarskolan är ett samarbetsprojekt mellan THS, Stockholms stift inom Svenska kyrkan samt Åbo Akademi, Åbo. Den innebär att fem präster i Stockholms stift går på halvtid en forskarutbildning inom systematisk teologi. Detta är en ny form av samarbete mellan kyrka och akademi som vi tror kommer att stimulera och vara utvecklande för alla involverade.