Lisa Plantin

Lisa Plantin

Lisa Plantin

Doktorand, Bibelvetenskap, pastor
lisa.plantin@ehs.se 

Jag studerar metaforer i Jobs bok med inriktning på juridiska metaforer och metaforer härledda ur kampmotivet. Jag undersöker hur dessa metaforer konstrueras, utvecklas och om/hur de beskrivs som meningsfulla metaforer för Gud, Jobs lidande och människans relation till Gud.

I Jobs bok finns en kritik av hur de juridiska metaforerna vanligtvis används, till exempel i profetlitteraturen där Gud gestaltas som domare och åklagare medan människan gestaltas som åtalad. I Jobs bok tillskrivs Gud också rollerna som åtalad, brottsling, försvarare och vittne. Jag studerar hur detta skrivs fram och om/hur dessa till synes motsägelsefulla metaforer kan bli meningsfulla. I Jobs bok kritiseras också den traditionella användningen av kaoskampen, där Gud anses stå i en ständig kamp med kaosmonstren. Den lidande Job uttrycker att Gud behandlar honom som om han vore ett kaosmonster. I gudstalen råder Gud över skapelsen och alla djur, även kaosmonstren, och det verkar som att kaosmonstren blivit degraderade till lekkamrater. Jag undersöker om/hur gudstalen svarar på Jobstalens kritik av kaosmotivet och hur motivet används i tolkningen av hur Gud relaterar till skapelsen och mänskligt lidande.

Med mitt avhandlingsprojekt vill jag bidra till en djupare förståelse av dessa metaforer och hur de bidrar till förståelsen av Jobs bok som helhet. Jag önskar också att min forskning får bidra till kyrkans teologiska reflektion och sökande efter ett språk som rymmer livets tvetydighet och sårbarhet.