John-Christian Eurell, doktorand

John-Christian Eurell

John-Christian Eurell

Doktorand, Bibelvetenskap
john-christian.eurell@ehs.se

Jag undersöker synen på Petrus som auktoritetsfigur i tidigkristen litteratur

Jag undersöker hur Petrus använts som auktoritetsperson i tidigkristen litteratur, med särskild tonvikt på hur Petrus använts för att legitimera en viss grupps särart. Petrus tycks under 100-talet ha blivit en symbol för att en viss lära går tillbaka på den historiske Jesus. Å ena sidan tycks ett hävdande av Petrinskt ursprung ha blivit ett sätt att hävda autentisk Jesustradition, men å andra andra sidan fanns grupper som förlöjligade Petrus i sin iver att visa att det som denne Petrus stod för inte var Jesu egentliga budskap. Forskningen kretsar således kring hur den roll Petrus spelade i (fr a 100-talets) debatter om vari Jesu sanna budskap består och vilka teologiska urkunder som är trovärdiga. Projektet är en redaktionskritisk studie av relevanta kristna texter fram till ca 200 v. t.