Bok av Susanne Wigorts Yngvesson

Bok av Susanne Wigorts Yngvesson

Psalmer går rakt in i människors hjärtan och så har det uppfattats alltsedan kyrkans första tid. Därför har psalmernas text och musik betraktats som kontroversiella eftersom de har brutit mot normer eller ansetts bidra till för mycket njutning. Men vad är det som skiljer psalm från andra texter och annan musik? Vad betyder de egentligen?

Forskning

Forskning

En omfattande forskningsverksamhet bedrivs vid EHS inom högskolans bägge verksamhetsområden, teologi respektive mänskliga rättigheter
  • EHS erbjuder forskarutbildning i olika ämnen, dels i samverkan med andra institutioner, dels i egen regi, sedan regeringen hösten 2016 beslutat ge EHS rätt att utfärda doktorsexamen
  • De allra flesta lärare på EHS är disputerade och har utrymme att inom sina tjänster bedriva forsknings- och utvecklingsarbete
  • Forskning bedrivs både individuellt och i form av bredare samarbeten över flera år
  • EHS forskare är regelbundet involverade i större projekt med finansiering från forskningsråd, stiftelser eller andra källor
  • EHS åtar sig olika forsknings- och utredningsuppdrag, vid sidan om reguljär forsknings- och undervisningsverksamhet, för olika beställare
  • EHS ingår i internationella universitetsnätverk, såsom Erasmus och Nordplus, och har internationella kontakter som även innefattar forskningssamarbeten
  • Forskningen vid EHS publiceras vanligtvis som artiklar i vetenskapliga tidskrifter eller i monografier. En del forskning finns tillgänglig i Teologiska högskolans skriftserie, Studia Theologica Holmiensia, se publikationslista.

För mer information om olika forskningsprojekt, se respektive ämne i menyn.

För närmare information om enskilda lärares forskningsintressen och pågående forskning, se personliga hemsidor under respektive ämne eller under KONTAKT.

Ansvarig studierektor forskarutbildning
Anne-Christine Lindvall. anne-christine.lindvall@ehs.se, 08-564 357 05
Vil du stödja forskning vid EHS? Läs mer här.

Forskarutbildning

Forskarutbildning

THS erbjuder forskar-utbildning i bibelvetenskap, systematisk teologi, praktisk teologi och kyrkohistoria samt östkyrkliga studier.

Tro & Liv Bibel

Tro & Liv Bibel

Bibelvetenskaplig forskning i dialog med aktuella frågeställningar kring tro och mänskligt liv.

Smuts, skam, status

Smuts, skam, status

Bok av Thomas Kazen om samkönad sexualitet i Bibeln och antiken.

Bok av Susanne Wigorts Yngvesson

Bok av Susanne Wigorts Yngvesson

Psalmer går rakt in i människors hjärtan och så har det uppfattats alltsedan kyrkans första tid. Därför har psalmernas text och musik betraktats som kontroversiella eftersom de har brutit mot normer eller ansetts bidra till för mycket njutning. Men vad är det som skiljer psalm från andra texter och annan musik? Vad betyder de egentligen?