TEPR2 Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan, 255.0 hp
Theological Programme, 255.0 Credits
Program, Teologi
Ht 2019/2020 aug - jun (v35-v23). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TKND3
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grund-avancerad
Innehåll
Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan är ett program på 255 hp som är utformat i enlighet med Svenska kyrkans krav för prästutbildningen. Parallellt med de akademiska studierna kan studenten läsa pastoralteologisk kurs vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. Studierna avslutas med ett år vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Inom ramen för programmet avläggs kandidatexamen i teologi, 180 hp och en magisterexamen i teologi med inriktning mot exegetisk eller systematisk teologi.
Den som studerar för att bli präst har på Teologiska högskolan också möjlighet att vid sidan av de akademiska kurserna delta i kringprogram såsom gudstjänstseminarier och andligt forum som tidigt ger en förberedelse för den framtida rollen.

Under det första året ges en bred grund inom de olika teologiska fälten. Under det andra året påbörjas också studier i ett av de bibliska språken och man läser de första av de pastoralteologiska kurser som behandlarteori och praktik kring kyrka och undervisning. Det finns möjlighet att läsa ytterligare praktiska kurser under det tredje och fjärde året. Under det tredje året får man också fördjupa sig i något ämne när man gör sitt examensarbete. Under det tredje året rekommenderas studenten att kombinera de akademiska studierna med en pastoralteologisk kurs som läses vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. Under de sista ett och ett halvt åren bedrivs studier även på avancerad nivå och programmet avslutas med en magisterexamen i teologi. Därefter väntar ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala innan man är färdig för prästvigning.
Inledande kurser
Möjliga Examen
Kandidatexamen, Magisterexamen.
Ej ännu fastställd