TEPAS Teologiskt program, inriktning pastor, 240.0 hp
Theological Programme, 240.0 Credits
Program, Teologi
Ht 2019/2020 aug - jun (v35-v23). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TKND2
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grund-avancerad
Innehåll
Teologiskt program, inriktning pastor, är ett program på 240 hp som är utformat i första hand för pastorskandidater inom Equmeniakyrkan. Programmet passar även för den som är inriktad mot tjänst i någon annan frikyrka. För den som inte inriktar studierna mot tjänst i Equmeniakyrkan kan programmet avslutas efter 180 hp, med en kandidatexamen i teologi. Förutom de akademiska kurserna så erbjuder programmet närhet till arbetslivet bland annat genom VFU (verksamhetsförlagd utbildning), tillgång till en mentor under utbildningen och praktiska övningar kring predikan och gudstjänst. Inom ramen för programmet avläggs kandidatexamen i teologi, 180 hp. Programmet kan även leda fram till en magisterexamen i teologi.
Som pastor förväntas man att kunna möta människor i fest och vardag, sorg och glädje. Att kunna tolka och tyda bibeltexter, forma levande gudstjänster, leda samtal, lyssna in och inspirera och mycket mer. Få yrken kräver en sådan bred kompetens som den en pastor behöver ha. Därför måste en bra pastorsutbildning ha både bredd och fördjupning, och såväl teoretisk skärpa som förankring i den praktiska verkligheten. Ett flertal av lärarna som undervisar vid THS har själva erfarenhet av att arbeta i församlingstjänst och är pastorer.
Under det första året ges en bred grund inom de olika teologiska fälten. Under det andra året påbörjas också studier i ett av de bibliska språken och man läser de första av de pastoralteologiska kurser som behandlar yrket och rollen som pastor. I samband med dessa kurser genomför studenten också verksamhetsförlagd utbildning i en församling.Ytterligare praktiska kurser kommer in i utbildningen under det tredje och fjärde året. Under det tredje året får man fördjupa sig i något ämne när man gör sitt examensarbete. Under det fjärde, avslutande, året finns det också möjlighet att inrikta studierna mot en magisterexamen i teologi.
Programbeskrivning
De inledande kurserna i programmet finns här nedan.
Inledande kurser
Möjliga Examen
Magisterexamen, Kandidatexamen.
Ej ännu fastställd