TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0 hp
Program, Teologi
Ht 2019/2020 aug - jun (v35-v23). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TM1ST
Behörighetskrav
Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng,där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng i systematisk teologi, eller motsvarande religionsvetenskapligt huvudområde/ämne, på fördjupningsnivå ska ingå. Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas eftersärskild prövning.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Magisterprogrammet syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom systematisk teologi. En magisterexamen på programmet förbereder för forskarutbildning i systematisk teologi. Utbildningen ger kunskaper som kan användas av olika yrkesgrupper där kännedom om religion och livsåskådningsfrågor är av vikt till exempel inom religiösa organisationer, media och utbildning. Det kan även vara yrkesförberedande eller vidareutbildning för pastorer, präster och lärare.
Programmet på avancerad nivå bygger väsentligen på de kunskaper som studenterna får i programmet på grundnivå vid högskolan eller motsvarande kunskaper från annat lärosäte.
Utbildningen på magisternivå ger studenterna i förhållande till utbildning på grundnivå:
-fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor
-ytterligare förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
-utvecklad förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
-utvecklade förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet
eller forsknings‐ och utvecklingsarbete.
Programbeskrivning
Läs mer här.
Inledande kurser
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2010-09-14