TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp
Theology: Introductory Year, 60.0 Credits
Program, Teologi
Ht 2019/2020 aug - jun (v35-v23). IT-baserad distanskurs 50 %. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TBAS1
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå
Innehåll
Detta kurstillfälle avser basår på halvfart, distans.
Basåret ger en bred introduktion i teologins olika områden och lämpar sig både för den som läser för yrkeskompetens och den som utifrån ett eget, personligt intresse vill fördjupa sin kunskap. Det utgör samtidigt första året i de längre programmen i teologi/religionsvetenskap. Under det första året läser studenterna i halvfartsprogrammet de kurser som ligger under höstterminen i programmen på helfart - som finns här nedan. Under det andra året läser man de kurser som utgör andra terminen i de teologiska programmen på campus.
Programbeskrivning
Den som läst teologiskt basår kan sedan fortsätta i något av de längre programmen.
Läs mer här
Inledande kurser
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2016-05-03