TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp
Theology: Introductory Year, 60.0 Credits
Program, Teologi
Ht 2019/2020 aug - jun (v35-v23). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TBAS2
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå
Innehåll
Basåret ger en bred introduktion i teologins olika områden och lämpar sig både för den som läser för yrkeskompetens och den som utifrån ett eget, personligt intresse vill fördjupa sin kunskap. Det utgör samtidigt första året i de längre programmen i teologi/religionsvetenskap. Studenter antagna till det teologiska basåret läser kurser som ingår i teologiskt program med inriktning pastor resp präst i Svenska kyrkan. Detta innebär att den som läst teologiskt basår kan fortsätta i något av dessa program.
Läs mer här
Inledande kurser
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm 2016-05-03