TEBAS Teologiskt basår, 60.0 hp
Theology: Introductory Year, 60.0 Credits
Program, Teologi
Ht 2018/2019 aug - nov (v35-v44). IT-baserad distanskurs 50 %. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TBAS1
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå
Innehåll
Detta kurstillfälle avser basår på halvfart, distans.
Basåret ger en bred introduktion i teologins olika områden och lämpar sig både för den som läser för yrkeskompetens och den som utifrån ett eget, personligt intresse vill fördjupa sin kunskap. Det utgör samtidigt första året i de längre programmen i teologi/religionsvetenskap. Under det första året läser alla studenter i halvfartsprogrammet samma kurser - som finns här nedan. Under det andra året väljer man mellan de kurser som utgör andra terminen i de teologiska program som är inriktade mot pastor och präst - fortsättningskurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp - eller de kurser som ingår i kandidatprogrammet Religion-Kultur-Samhälle - fortsättningskurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp och Religion, kultur och samhälle 15 hp.
Programbeskrivning
Den som läst teologiskt basår eller basår Religion-kurltur-samhälle kan sedan fortsätta i något av de längre programmen.
Läs mer här
Inledande kurser
Ej ännu fastställd