MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0 hp
Master’s programme in Human Rights, 60.0 Credits
Program, Mänskliga Rättigheter
Ht 2018/2019 aug - jun (v35-v23). Dagtid 100 % på Campus Bromma. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: MRMAG
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Kandidatexamen där huvudområdet utgörs av minst 90 högskolepoäng i mänskliga rättigheter eller annat relevant ämne vid teologisk, historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig, juridisk fakultet eller motsvarande. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Utbildningsnivå
Avancerad nivå - 400
Innehåll
Programmet på avancerad nivå i mänskliga rättigheter syftar till fördjupad förståelse av mänskliga rättigheter i historia och samtid, i olika kulturer och på olika samhällsnivåer, i såväl ett individ- som ett grupperspektiv, lokalt och globalt. Mänskliga rättigheter utgör ett viktigt verktyg för samhällets utveckling och ett värdigt mänskligt liv. Programmet syftar till att ge studenten överblick över ämnet mänskliga rättigheter och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder, samt till att ge erfarenhet av egen forskning. Utbildningen är lämplig för olika yrkesroller i samhället, inom kommuner, landsting och statlig förvaltning, likaväl som inom frivilligorganisationer, media, utbildning och näringsliv.
Programbeskrivning
Magisterprogrammet omfattar två terminers studier. Den andra terminen avslutas med en magisteruppsats om 15 hp. En praktikkurs 30 hp erbjuds också som fristående kurs för den som önskar göra praktik efter avslutat magisterprogram.

Programmet kan leda fram till en Magisterexamen i mänskliga rättigheter, 60 hp.

LÄS MER OM PROGRAMMET PÅ VÅR HEMSIDA: MR-magisterprogrammet
Inledande kurser
Möjliga Examen
Magisterexamen.
Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm 2015-10-26